Zarządzenie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Powrót

§ 1 

Powołanie dr. Sławomira Smolińskiego na Kierownika Zespołu Zarządzania Jakością i określenie jego zakresu obowiązków w 
systemie analizy zagrożeń oraz wyznaczenia krytycznych punktów kontroli (CCP) i opracowania odpowiednich dokumentów dla 
zapewnienia jakości produkowanych okryw.

§ 2

Upoważnienie Kierownika Zespołu Zarządzania Jakością do stworzenia całego Zespołu Zarządzania Jakością oraz określenia funkcji i 
zadań dla osób go tworzących.

§ 3

Upoważnienie powołanego Zespołu Zarządzania Jakością do wglądu w dokumenty Zakładu Produkcji Okryw oraz do prowadzenia 
przeglądów i audytów wewnętrznych aby opanować zasady dobrej praktyki produkcji zgodnie z procedurami opisanymi w Księdze 
Jakości.

§ 4

Zobowiązanie pracowników Zakładu Produkcja Okryw Stanisław Oryniak do realizacji postanowień Zespołu Zarządzania Jakością oraz 
do udziału w okresowych szkoleniach zapewniających dobrą praktykę produkcji okryw i funkcjonowanie systemu zapewnienia ich 
jakości.

Sukces osiąga się w oparciu o jakość

Strategicznym celem warunkującym utrzymanie pozycji rynkowej jest systematyczne podwyższanie jakości funkcjonowania Zakładu 
Produkcji Okryw w Jastrowiu we wszystkich obszarach:

- produkcyjno-technologicznych;
- ekonomiczno-finansowych;
- logistycznych;
- organizacyjnych;
- marketingowych;
- kadrowych

System zapewnienia jakości jest spójny z systemem zarządzania i w tym celu uwzględniono:

- ustanowienie i nadzorowanie jakością procesów produkcji okryw;

- nadzorowanie dokonywania pomiarów i analiz tych wyników;

- ustanowienie efektywnego systemu komunikacji z odbiorcami okryw

(w tym określenie wymagań i poziomu satysfakcji z kupowanych okryw);

- zarządzanie zasobami stosownie do potrzeb procesów produkcji okryw.

Powrót