Produkty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Aktualnie w ofercie są cztery nasze okrywy B, C, D-34 i E-45.

 

Okrywa B

 

Okrywa nadaje się pod uprawy prowadzone na II fazie kompostu i do produkcji małych owocników. Jest to okrywa średnio ciężka, o drobnej strukturze, dość łatwo opanowywana przez grzybnię.


Podstawowe parametry
fizyko-chemiczne: 
- ph w H2O 7,30- 7,50
- wilgotność 79- 82 %
- popielność 22- 30%
- pojemność wodna ok. 500%Okrywa C

 

Okrywa nadaje się pod uprawy prowadzone na II i III fazie kompostu i do produkcji owocników średniej wielkości. Jest to okrywa cężka, o grubej strukturze. Przerost grzybni przez tą okrywę jest wolniejszy, a samej grzybni w okrywie jest wyraźnie mniej co pozwala wiązać większe owocniki.


Podstawowe parametry
fizyko-chemiczne: 
- ph w H2O 7,30- 7,50
- wilgotność 81- 83 %
- popielność 22- 30%
- pojemność wodna ok. 520%Okrywa D-34

 

Okrywa nadaje się pod uprawy prowadzone na III fazie kompostu i produkcji dużych owocników. Jest to okrywa bardzo ciężka, o bardzo grubej i trwałej strukturze gruzełkowatej. Przerost grzybni przez tą okrywę jest bardzo wolny, przerastająca ją grzybnia jest mocna. Dodatkowo w celu ograniczenia nadmiernego przerostu podniesiono zasolenie tej okrywy. Uzyskane owocniki na tej okrywie są duże, o większej ilości suchej masy, a przez to trwalsze.


Podstawowe parametry
fizyko-chemiczne: 
- ph w H2O 7,30- 7,50
- wilgotność 82- 85 %
- popielność 22- 30%
- pojemność wodna ok. 550%

Okrywa E-45

 

Okrywa E-45 należy do okryw bardzo ciężkich, z głównym przeznaczeniem na uprawy prowadzone na kompostach fazy III. W odróżnieniu od innych naszych produktów skład tej okrywy został w dużym stopniu oparty o torfy wysokie o niskim stopniu rozkładu, co przełożyło się na wzrost pojemności wodnej i pozwoliło uzyskać bardzo dobrą porowatość. Okrywa ta sprawdzi się najlepiej w produkcji owocników średniej wielkości (40-50 mm).


Podstawowe parametry
fizyko-chemiczne:
- wilgotność 84- 86 %
- popielność 22- 30%
- pojemność wodna ok. 600%
- pojemność wodna kapilarna ok. 84%

Nasze okrywy są mieszaniną torfu wysokiego i niskiego z dodatkiem kredy jeziornej lub wapna defekacyjnego. Wszystko w odpowiednich proporcjach w zależności od typu okrywy. Nasz produkt sprzedajemy pakowany w:

  • worki foliowe o pojemności 40 litrów co odpowiada 0,8 m2 powierzchni uprawy przy założeniu 5 centymetrowej grubości okrywy, układane na paletach i owinięte folią stretch bądź ułożone luzem na naczepie,

  • big-bag o pojemności 1,5 m3 co odpowiada 30 m2 powierzchni uprawy przy założeniu 5 centymetrowej grubości okrywy,

  • luzem na naczepie samowyładowczej.