Program badań

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Dokuczliwym problemem w uprawie pieczarek jest występowanie patogenów głównie pochodzenia grzybowego. Obecny poziom wiedzy pozwala usunąć wiele błędów w uprawie pieczarek oraz znacznie ograniczyć rozwój patogennej mikroflory. Ogromne znaczenie dla wyników i bezpieczeństwa produkcji ma skuteczna profilaktyka. Jednym z jej elementów są prowadzone na szeroką skale badania, których celem jest określenie przydatności torfu oraz wapna defekcyjnego do produkcji okryw. Stałej i systematycznej kontroli w naszej firmie podlegają torfy uzyskiwane z nowych odkrywek a także aktualnie wykorzystywane do produkcji okryw. Badania prowadzone są na obecność grzybów z rodzaju Verticilium,  Mycogone oraz Dactylium. Jednocześnie kontroli podlegają także środki chemiczne, które mogą być używane do ograniczenia rozwoju grzybów patogennych w okrywie. Monitorowane są także pieczarkarnie, z których pobierane są wymazy z kilkunastu newralgicznych dla uprawy punktów. Materiał przewożony jest do laboratorium Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, gdzie poddawany jest systematycznym i szczegółowym oględzinom. Wyniki badań  będą częściowo ujęte w pracach magisterskich  oraz opublikowane zostaną  w specjalistycznym piśmiennictwie. Badaniami kieruje prof.dr hab. Zbigniew Paluszak który jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii i współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Żywności w Brukseli.